Deze site maakt gebruik van cookies.

Background

De Algemene Ledenvergadering van IJsclub de Amstelbocht vindt plaats op vrijdagavond 24 november 2023 in het clubgebouw aan het Molenpad.
Alle schaatsers en gezinsleden zijn welkom vanaf 20:30 uur (inloop). Om de vrijdagavond-trainingsgroep ook de gelegenheid te geven deel te nemen is de aanvang om 21:00 uur.

De agenda en notulen van 25 november 2022 zijn opgenomen in het Jaarboekje Seizoen 2023-2024. Het jaarboekje wordt tussen 3 - 16 november bij alle leden bezorgd.

Na afloop is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.

We kijken uit naar uw komst!
Het bestuur IJsclub de Amstelbocht