Deze site maakt gebruik van cookies.

Background

Beste verenigingsbesturen,

START SCHAATSSEIZOEN 21 OKTOBER a.s.
De vorige nieuwsbrief dateert van 21 april 2023. Ik schreef toen onder meer dat onze Jaap Edenbaan was getransformeerd van ijsbaan naar sloop gebied. Inmiddels is er veel werk verzet en ligt alles te wachten op het storten van de betonvloer. Dat gaat direct na de bouwvak gebeuren en in combinatie met nog veel andere werkzaamheden moet dat, geheel volgens planning, resulteren in de officiële start van ons schaatsseizoen op 21 oktober a.s. 
De 400 meter-baan opent op 21 oktober a.s. en de krabbelbaan iets later, naar verwachting 11 november a.s.
Ik schrijf in combinatie met veel andere werkzaamheden, waarvan een deel op conto van de BGA komen. Zo is er een groep vrijwilligers druk met de techniek op en rond de baan en in de jurytoren. Een deel van onze hard- en software wordt vernieuwd, zodat de wedstrijden het komende schaatsseizoen ook voor wat betreft de techniek vlekkeloos zal verlopen.

Veiligheid op de baan
Het is de bedoeling om voorafgaande aan de start van het nieuwe schaatsseizoen ook te investeren in de veiligheid op en rond de ijsbaan. Daarvoor wordt op verzoek van de ledenvergadering begin oktober 2023 een avond georganiseerd voor alle BGA-trainers. Op die avond komen elementaire veiligheidszaken aan de orde, die in relatie worden gebracht met de praktijk op onze ijsbaan tijdens trainingsuren. Het is de bedoeling om daarover met elkaar in gesprek te gaan en gezamenlijk afspraken te maken in het belang van veiligheid op de ijsbaan.
Daarnaast lijkt zo’n avond een goed moment om ook het punt sociale veiligheid in de schaatssport aandacht te geven. De vertrouwenscontactpersoon van de BGA zal de belangrijke rol van trainers in dat verband belichten. Ik verzoek u als bestuur uw trainers te verzoeken die bijeenkomst te bezoeken. Wij zullen ze ook zelf uitnodigen. Om dat te kunnen doen verzoek ik u de namen van de actieve schaatstrainers van uw vereniging door te geven aan de secretaris van de BGA.
Deze nieuwsbrief is gedateerd 21 augustus en dat is exact 2 maanden voor de officiële opening van het komende schaatsseizoen. De aanvraag van abonnementen is inmiddels voorzichtig op gang gekomen.

PARKEREN JAAP EDENBAAN
Een belangrijk punt voor de aanvragers van abonnementen is de toekomstige parkeersituatie bij de Jaap Edenbaan. Daarover is goed nieuws te melden. De gemeente is, mede door steun van de sportraad en het stadsdeel, gelukkig bereid om aangepast beleid te maken op de Radioweg, waarbij er gedurende paar uur voordelig tarief is en daarna regulier tarief. De verwachting is dat het voordelige tarief gedurende een aantal van vermoedelijk drie uren € 1,00/uur zal worden om vervolgens over te gaan op het reguliere tarief van meer dan 3 euro. Dat zou in ieder geval een enorme verbetering zijn ten opzichte van de situatie van vorige seizoen.
Een en ander moet technisch (invoering in combinatie met handhaving) worden uitgewerkt en dat vergt tijd, zodat een ingangsdatum jammergenoeg nog niet bekend is.
Om die reden zijn in afwachting daarvan een aantal alternatieven voorgesteld, zoals:

  • tijden van betaald parkeren van maandag t/m vrijdag aanpassen naar een blok van 10 uur tot 17 uur ( in plaats van 09.00 uur t/m 19 uur); op zondag is het parkeren vrij en zaterdag blijft qua parkeertarief een probleem;
  • een ruimhartiger en flexibeler uitgiftebeleid voor parkeervergunningen aan verenigingen, waaraan de gemeente lijkt te willen meewerken.

De directie van de Jaap Edenbaan heeft met hulp van de verenigingen veel energie gestoken in het oplossen van het door een gerechtelijke uitspraak ontstane parkeertariefprobleem. Het beoogde nieuwe beleid van naar verwachting drie uur à € 1,00 en vervolgens het reguliere parkeertarief is tegen die achtergrond een goed resultaat. Tot de invoering daarvan zullen we het met tijdelijke maatregelen moeten doen.

START MARATHONSEIZOEN
Zoals gezegd is de officiële opening van de ingrijpend vernieuwde buitenbaan op zaterdag 21 oktober a.s. Dat is ook de datum waarop de start van het marathonseizoen op landelijk niveau gepland staat. Vele jaren was de seizoenstart van de marathon-toppers in Amsterdam, waar zij streden om de bekende Jaap Edentrofee. Deze traditie wordt dit seizoen onderbroken. De directie van de Jaap Edenbaan kon in verband met de vernieuwbouw van de buitenbaan niet tijdig voor het opstellen van de wedstrijdkalender van de landelijke marathon-toppers garanderen dat behalve de ijsbaan ook alle randzaken (zoals ET, scorebord, geluid, terrein) tip top in orde zouden zijn. Jammer, maar een realiteit en daarom staat de strijd om de 51e Jaap Edentrofee nu op 17 februari 2024 op de wedstrijdkalender.

Ik wens u namens het bestuur van de BGA nog een heerlijke nazomer en goede voorbereiding op het komende schaatsseizoen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur van de BGA,
Kees Schrama, voorzitter

De club

Onze Ouderkerkse vereniging waarvan meer dan 1.400 gezinnen lid zijn is één van de grotere ijsclubs van Nederland. De Amstelbocht is een voortzetting van twee eerdere ijsclubs waarvan de oudste dateert uit 1871.  De huidige vereniging is opgericht in 1972 en bestaat dit jaar 50 jaar. De Amstelbocht is gevestigd aan het Molenpad te Ouderkerk aan de Amstel waar ook onze landijsbaan is gelegen.

De landijsbaan is bij vorstperioden ons belangrijkste aandachtsgebied en heeft een aardige reputatie opgebouwd omdat de baan in de regio Amsterdam al jaren achtereen als eerste baan kan worden geopend voor de schaatsliefhebbers. Naast onze winteractiviteiten zijn wij ook in de zomer actief, voorbeelden daarvan zijn het skeeleren, zomer- (‘droog’) trainingen en sport-jeugdkampen.

Een overzicht:

  • Schaatsen op de landijsbaan bij vorst
  • De Botsholtocht en de Vinkeveenseplassentoertocht bij betrouwbaar natuurijs;
  • De schaatstrainingsgroep op de Jaap Edenbaan (ca. 120 leden);
  • Recreantenschaats-training op de Jaap Edenbaan (ca. 30 leden);
  • Jeugdschaatsen t/m 12 jaar op de Jaap Edenbaan (tot 140 deelnemende kinderen);
  • De jaarlijkse Rondehoeploop op de tweede zondag in Mei.
  • Skeeleren en zomertraining.