Deze site maakt gebruik van cookies.

Background

Status Landijsbaan

Na 2 prachtige schaatsdagen is de baan voorlopig weer gesloten!

Update 18 december 2022 21:00 uur

Vanaf zondagavond 18 december is de dooi ingezet en is de landijsbaan gesloten.

Nagenieten? Klik op: Leren schaatsen op de Landijsbaan van IJsclub de Amstelbocht. Een sfeerimpressie van zondag 18 december 2022

Alle leden van de Amstelbocht zijn van harte uitgenodigd aanstaande vrijdagavond 25 november om 20:30 uur voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Naast het formele gedeelte van de jaarvergadering is het vooral ook een gezellig samenzijn van leden onder het genot van een hapje en een drankje en een mooie gelegenheid om bij te praten en het laatste nieuws te horen. Wij zien jullie graag op vrijdagavond 25 november!

Het bestuur.

AGENDA

 1. Opening – welkom aan allen
 2. Mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 1 april 2022.  De notulen staan in het recent verschenen clubblad afgedrukt en worden tijdens de  vergadering  NIET voorgelezen.
 4. Financieel jaarverslag 2021/2022
 5. Verslag van de kascontrolecommissie
 6. Bestuursverkiezing; de volgende bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar:
 • Bart Gietema
 • Ids Hilarides

Nieuwe kandidaten kunnen tot een week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden voorgedragen door minstens 10 leden.

 1. Verkiezing kascontrolecommissie
 2. Rondvraag

De club

Onze Ouderkerkse vereniging waarvan meer dan 1.400 gezinnen lid zijn is één van de grotere ijsclubs van Nederland. De Amstelbocht is een voortzetting van twee eerdere ijsclubs waarvan de oudste dateert uit 1871.  De huidige vereniging is opgericht in 1972 en bestaat dit jaar 50 jaar. De Amstelbocht is gevestigd aan het Molenpad te Ouderkerk aan de Amstel waar ook onze landijsbaan is gelegen.

De landijsbaan is bij vorstperioden ons belangrijkste aandachtsgebied en heeft een aardige reputatie opgebouwd omdat de baan in de regio Amsterdam al jaren achtereen als eerste baan kan worden geopend voor de schaatsliefhebbers. Naast onze winteractiviteiten zijn wij ook in de zomer actief, voorbeelden daarvan zijn het skeeleren, zomer- (‘droog’) trainingen en sport-jeugdkampen.

Een overzicht:

 • Schaatsen op de landijsbaan bij vorst
 • De Botsholtocht en de Vinkeveenseplassentoertocht bij betrouwbaar natuurijs;
 • De schaatstrainingsgroep op de Jaap Edenbaan (ca. 100 leden);
 • Recreantenschaats-training op de Jaap Edenbaan (ca. 30 leden);
 • Jeugdschaatsen t/m 12 jaar op de Jaap Edenbaan (140 deelnemende kinderen);
 • De jaarlijkse Rondehoeploop op de tweede zondag in Mei.
 • Skeeleren en zomertraining.