Deze site maakt gebruik van cookies.

Background

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING IJSCLUB DE AMSTELBOCHT

VRIJDAG 1 APRIL 2022, 20:00 UUR

1. Opening & welkom

2. Mededelingen

3. Bestuursverkiezing

- De volgende leden zijn aftredend en herkiesbaar: Erik Evers (2020), Jan Mouris (2020) en Gabrielle Lammers (2021)

- De volgende bestuursleden zijn afgetreden: Bart Wesseling, Peter Wesseling, Lydia Post en Giza Warner

- De volgende leden stellen zich verkiesbaar: Ids Hilarides (penningmeester), Marja Wagenaar (secretaris), Reinoud Boersma (voorzitter), Bianca Albers en Wouter Bakker.

4. Notulen Ledenvergadering 22 november 2019

5. Jaarverslag 2019/20 en 2020/21 (zie clubblad)

6. Financieel Jaarverslag 2019/20 en 2020/21

7. Verslag van de kascontrolecommissie

8. Contributie m.i.v. volgend seizoen

9. Verkiezing kascontrolecommissie

10. Rondvraag

De club

Onze Ouderkerkse vereniging waarvan meer dan 1.400 gezinnen lid zijn is één van de grotere ijsclubs van Nederland. De Amstelbocht is een voortzetting van twee eerdere ijsclubs waarvan de oudste dateert uit 1871.  De huidige vereniging is opgericht in 1972 en bestaat dit jaar 50 jaar. De Amstelbocht is gevestigd aan het Molenpad te Ouderkerk aan de Amstel waar ook onze landijsbaan is gelegen.

De landijsbaan is bij vorstperioden ons belangrijkste aandachtsgebied en heeft een aardige reputatie opgebouwd omdat de baan in de regio Amsterdam al jaren achtereen als eerste baan kan worden geopend voor de schaatsliefhebbers. Naast onze winteractiviteiten zijn wij ook in de zomer actief, voorbeelden daarvan zijn het skeeleren, zomer- (‘droog’) trainingen en sport-jeugdkampen.

Een overzicht:

  • Schaatsen op de landijsbaan bij vorst
  • De Botsholtocht en de Vinkeveenseplassentoertocht bij betrouwbaar natuurijs;
  • De schaatstrainingsgroep op de Jaap Edenbaan (ca. 100 leden);
  • Recreantenschaats-training op de Jaap Edenbaan (ca. 30 leden);
  • Jeugdschaatsen t/m 12 jaar op de Jaap Edenbaan (140 deelnemende kinderen);
  • De jaarlijkse Rondehoeploop op de tweede zondag in Mei.
  • Skeeleren en zomertraining.