Deze site maakt gebruik van cookies.

Background

Beste leden,

Het goede nieuws is dat de Jaap Edenbaan open blijft.

Zoals te lezen in onderstaande BGA Nieuwsbrief zijn echter vanaf 19 december de volgende beperkingen van kracht:

1. Officiële wedstrijden zijn niet toegestaan; uitsluitend trainingswedstrijden voor schaatsers t/m 17 jaar zijn toegestaan op de buitenbaan;

2. Schaatsers vanaf 18 jaar mogen met maximaal 2 personen samen sporten op een afstand van 1,5 meter exclusief trainer/instructeur.

-.-.-.-.

BGA – nieuwsbrief
18 december 2021
Geachte besturen van de BGA-verenigingen,
Onze laatste nieuwsbrief dateert van eergisteren en is vanavond al overruled door nieuwe maatregelen. Die maatregelen zijn wel heel slecht nieuws voor veel ondernemers en voor veel mensen. In die zin komt onze schaatssport op de buitenbaan van Jaap Eden er goed van af (de ijshal moet vanwege de nieuwe coronamaatregelen worden gesloten), ondanks dat er op zondag 19 december 2021 vanaf 05.00 uur nieuwe beperkingen gaan gelden tot 14 januari 2022.
Die beperkingen houden voorlopig het volgende in. Voorlopig, omdat de directie van de Jaap Edenbaan naar aanleiding van de afgekondigde maatregelen daarover meestal nog overleg heeft met de gemeente en de veiligheidsregio over concretisering ervan.
Dus met dat voorbehoud hebben de afgekondigde maatregelen de volgende effecten voor de
schaatsers, uw leden:
1. Officiële wedstrijden zijn niet toegestaan; uitsluitend trainingswedstrijden voor schaatsers t/m 17 jaar zijn toegestaan op de buitenbaan;
2. Schaatsers vanaf 18 jaar mogen met maximaal 2 personen samen sporten op een afstand van 1,5 meter exclusief trainer/instructeur.

Het is jammer voor de schaatsers vanaf 18 jaar dat zij zich niet in wedstrijden kunnen meten, maar laten we hopen dat als iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt de situatie zodanig verbeterd dat er daar ook weer ruimte voor komt.

Voor wat betreft punt 2 het volgende.
Ingrijpend effect is dat schaatsers vanaf 18 jaar met niet meer dan 2 schaatsers samen mogen sporten en dan nog op een onderlinge afstand van 1,5 m exclusief trainer/instructeur (treintjes rijden is dus (helaas) niet meer toegestaan!). In het snelle overleg met de veiligheidsregio blijkt dat de uitleg
daarvan zodanig is dat het niet is toegestaan om als trainer/instructeur meerdere groepjes van 2 schaatsers te begeleiden.
Dat dat op z’n minst onhandig is mag duidelijk zijn. Een oplossing kan zijn de schaatsers van een trainings- en/of toerschaatsgroep vooraf een digitaal programma op te geven en als trainer/instructeur langs de kant aanwijzingen te geven. Welke oplossing u als vereniging voor uw
trainers ook kiest, wij vragen u met klem uw trainers/instructeurs zodanig te instrueren dat zij zich conformeren aan deze uitleg. Mocht uit een komend overleg met de veiligheidsregio en gemeente blijken dat de bovenstaande uitleg anders wordt dan laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten.
Voor de volledigheid merken wij op dat voor schaatsers t/m 17 jaar de bovenstaande beperkingen dus niet gelden. Uiteraard moeten de trainers/instructeurs van die jeugdigen zich aan de onderlinge afstand van 1,5 m houden en mogen met niet meer dan 2 personen samen zijn als zij 18 jaar of ouder zijn. Uiteraard is publiek niet toegestaan en moeten ouders/begeleiders ook de onderlinge afstand van 1,5 m aanhouden.

Met inachtneming van deze nieuwe regels kunnen we schaatsen in het schema, zoals dat in de nieuwsbrief van 16 december 2021 is opgenomen. Tot slot is het goed de website van de Jaap Edenbaan en de BGA in de gaten te houden.

Ik verzoek u deze nieuwsbrief te verspreiden onder uw leden en trainers/instructeurs.
Met vriendelijke groet,
Bestuur van de BGA,
Kees Schrama, voorzitter.

De club

Onze Ouderkerkse vereniging is met ca. 1.400 gezinnen (huishoudens) die lid zijn, voornamelijk woonachtig in de regio Amsterdam, één van de grotere ijsclubs van Nederland. Onze vereniging is gevestigd aan het Molenpad te Ouderkerk aan de Amstel waar tevens de landijsbaan is gelegen.

Deze ijsbaan is bij vorstperioden het belangrijkste aandachtsgebied omdat de baan in de regio Amsterdam al jaren achtereen als eerste baan kan worden geopend voor de schaatsliefhebbers. Deze reputatie schept voor de ijsclub ook weer verplichtingen want na enige jaren verwacht men niet anders.
Andere aktiviteiten van de vereniging zijn:

  • Het mede-organiseren van de Botsholtocht en de Vinkeveenseplassentocht bij betrouwbaar natuurijs;
  • De schaatstrainingsgroep op de Jaap Edenbaan (ca. 100 leden);
  • Recreantenschaats-training op de Jaap Edenbaan (ca. 30 leden);
  • Jeugdschaatsen t/m 12 jaar op de Jaap Edenbaan (125 deelnemende kinderen);
  • De jaarlijkse Rondehoeploop op de tweede zondag in Mei.