Deze site maakt gebruik van cookies.

Background

Op dit moment wordt binnen de gemeente gesproken over een bestemmingsplanwijziging voor Molenpad 2, onze ijsbaan, om kleinschalige horeca in de toekomst mogelijk te maken. Gebleken is dat dit een dossier is, waar veel spanning op zit. Belanghebbenden hebben op 8 en 20 april kunnen inspreken tijdens de vergaderingen van de commissie Ruimte en Bart Gietema heeft namens ‘De Amstelbocht’ ingesproken. Deze tekst vindt u hieronder. U kunt deze commissievergaderingen terugluisteren op de site van de gemeente. Binnen het bestuur is er ook verschil van inzicht. Uiteraard heeft iedereen het beste voor met de club, maar de meningen liggen ver uit elkaar, waardoor er spanningen zijn ontstaan. Dit heeft vooral te maken met het wel of niet veranderen van het bestemmingsplan om het terrein geschikt te maken voor kleinschalige horeca en de samenwerking met KEK de afgelopen vier jaar. Op dit moment zijn de verschillen binnen het bestuur dusdanig groot dat de spanningen flink zijn opgelopen en verschillende bestuursleden hun functie al hebben neergelegd of er zwaar over denken om hun functie neer te leggen. Dit betreft zowel voor- als tegenstanders. Wij betreuren dit ten zeerste. Bij deze stellen wij u op de hoogte van de huidige gang van zaken. Op donderdag 29 april is het de verwachting dat de Gemeenteraad uitsluitsel zal geven over een eventuele bestemmingsplanwijziging. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij deze op de site zetten.

 

Geachte leden van de raad en andere toehoorders,

Bart Gietema, inspreker namens de Amstelbocht.

 1. Wat is de IJsclub de Amstelbocht?

De Ouderkerkse ijsclub "De Amstelbocht" kwam in 1972 voort uit een fusie en bestaat volgend jaar 50 jaar.

De Amstelbocht is een grote vereniging bestaande uit 1475 gezinsleden uit Ouderkerk en omgeving.

Bij de Amstelbocht zijn veel vrijwilligers actief die onder andere ’s zomers het onderhoud verzorgen en ‘s winters de landijsbaan prepareren. En met behulp van sponsoren kan de Amstelbocht iets extra’s doen voor de leden.

Welke activiteiten vinden plaats bij de Amstelbocht; (waar staat de Amstelbocht voor)

 • Jeugdschaatsen => Iedere zaterdagmiddag vanaf oktober krijgen ongeveer 120 enthousiaste kinderen schaatsles op de Jaap Edenbaan. Afgelopen winter zelfs onder Anton-Pieckachtige omstandigheden op onze landijsbaan!
 • Langebaanschaatsen => ruim 110 actieve leden zijn vier avonden in de week present op de Jaap Edenbaan
 • Organiseren van wedstrijden op de Jaap Edenbaan of met behulp van sponsoren op andere banen in Nederland
 • Zomertrainingen op de landijsbaan
 • Skeelertraining voor jeugd- en selectierijders op onze prachtige baan bij de Ouderkerkerplas.
 • Organisatie Ronde Hoeploop
 • De exploitatie van de landijsbaan.
 • Wanneer het kan, natuurijstochten organiseren met SWIJ (Samenwerkende IJsverenigingen)
 1. De aanleiding tot inspreken

De afgelopen jaren is er tijdelijk horeca toegestaan op locatie Molenpad 2, het clubhuis van de Amstelbocht. Dit betrof een proefproject met KEK voor de duur van vier jaar. De grond is van de gemeente en wordt verhuurd voor gebruik als IJsbaan. Het huurcontract met de gemeente loopt in 2025 af. De Amstelbocht verzorgt zelf het terrein en heeft het recht van opstal voor een kantine en berging. 

Na een proefperiode met tijdelijke horeca & recreatie ligt er nu een wens van de gemeente om reguliere horeca mogelijk te maken. Een wens om het gebied beter te benutten met behoud van het landschappelijke karakter. Hiervoor is dus een bestemmingsplanwijziging nodig.

Tijdens gesprekken met de gemeente is ons gebleken, dat wanneer de Amstelbocht mee zal werken aan een bestemmingsplanwijziging, een nieuw langjarig huurcontract kan worden afgesloten m.b.t het gebruik van de landijsbaan.

Vorig jaar heeft het bestuur een commissie 'Toekomstvisie Amstelbocht' in het leven geroepen met de opdracht, als voorbereiding op een ledenvergadering, een visie te ontwikkelen en scenario's te schetsen over toekomstig gebruik van de landijsbaan en het clubhuis.

Daarnaast heeft het bestuur van de Amstelbocht vorig jaar ook een ‘intentieverklaring’ aan de gemeente afgegeven, zodat KEK zomer 2020 nog een zomer kon uitbaten.

Aanpak commissie

De commissie toekomstvisie heeft gesprekken gevoerd met de gemeente, KEK, diverse experts en een direct omwonenden. In november 2020 hebben wij hierover in ons jaarboekje gecommuniceerd.

Het is inmiddels duidelijk geworden dat op dit dossier veel spanning en emotie zit. Zowel bij onze leden, het bestuur, direct omwonenden alsmede andere inwoners van Ouderkerk. Er zijn voor- en tegenstanders. Dit heeft er mede toe geleid dat een aantal bestuursleden is opgestapt of binnenkort gaat opstappen.

Ook heeft de samenwerking met KEK de afgelopen jaren tot nodige spanningen geleid. Voor een belangrijk deel komt dat, doordat deze locatie in haar huidige hoedanigheid minder geschikt is voor horeca.  

Een belangrijke vraag bij de bestemmingsplanwijziging is: Wat is kleinschalige horeca? Wat komt er op ons af? Denk hierbij aan openingstijden, hinder en overlast, sterke drank, etc…. Wat komt er in de vergunning te staan?

Voor het bestuur van de Amstelbocht zijn dit belangrijke vragen. Vragen waar wij antwoord op willen hebben. Zonder deze antwoorden kunnen wij geen concrete plannen maken. Plannen die wij ter goedkeuring ook moeten voorleggen aan onze leden.

 1. Kernwaarden

Het bestuur van de Amstelbocht heeft een aantal uitgangspunten, kernwaarden, benoemd die leidend zullen zijn in de mogelijke gesprekken die gaan volgen naar aanleiding van de bestemmingsplanwijziging.

Wij als bestuur hechten zeer veel waarde aan deze uitgangspunten.

Deze zijn

 • De Amstelbocht wil een schaatsclub blijven met hardrijders, marathonrijders, recreatieschaatsers, jeugdschaatsers met een prachtige kwalitatief goede landijsbaan die we tijdens vorstperiodes willen blijven exploiteren.
 • We willen de continuïteit van De Amstelbocht voor langere tijd borgen. We werken toe naar een toekomstbestendige ijsclub, voor zeker 20-30  jaar. Dit gaan we contractueel vastleggen.
 • De Amstelbocht is financieel gezond en wil financieel gezond blijven. Wij willen een clubhuis zonder zorgen.
 • Het unieke karakter en de nostalgische uitstraling van de landijsbaan moet behouden blijven.
 • De herinrichting van het gebied mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit van de landijsbaan.

Tot slot,

De Amstelbocht wil graag in gesprek blijven op dit dossier en verwacht van de gemeente dat deze een zorgvuldige procedure doorloopt.

Naar de toekomst kijkend willen wij als bestuur het beste voor de Amstelbocht en voor onze mooie gemeente.

Dank voor u aandacht.

Bestuur van de Amstelbocht

De club

Onze Ouderkerkse vereniging waarvan meer dan 1.400 gezinnen lid zijn is één van de grotere ijsclubs van Nederland. De Amstelbocht is een voortzetting van twee eerdere ijsclubs waarvan de oudste dateert uit 1871.  De huidige vereniging is opgericht in 1972 en bestaat dit jaar 50 jaar. De Amstelbocht is gevestigd aan het Molenpad te Ouderkerk aan de Amstel waar ook onze landijsbaan is gelegen.

De landijsbaan is bij vorstperioden ons belangrijkste aandachtsgebied en heeft een aardige reputatie opgebouwd omdat de baan in de regio Amsterdam al jaren achtereen als eerste baan kan worden geopend voor de schaatsliefhebbers. Naast onze winteractiviteiten zijn wij ook in de zomer actief, voorbeelden daarvan zijn het skeeleren, zomer- (‘droog’) trainingen en sport-jeugdkampen.

Een overzicht:

 • Schaatsen op de landijsbaan bij vorst
 • De Botsholtocht en de Vinkeveenseplassentoertocht bij betrouwbaar natuurijs;
 • De schaatstrainingsgroep op de Jaap Edenbaan (ca. 100 leden);
 • Recreantenschaats-training op de Jaap Edenbaan (ca. 30 leden);
 • Jeugdschaatsen t/m 12 jaar op de Jaap Edenbaan (140 deelnemende kinderen);
 • De jaarlijkse Rondehoeploop op de tweede zondag in Mei.
 • Skeeleren en zomertraining.