Deze site maakt gebruik van cookies.

Background

Deze week is o.a. in het weekblad Ouder-Amstel een mededeling van de gemeente geplaatst met de titel "Wijzigen bestemming Molenpad 2".

Gezien de reacties heeft de inhoud meerdere personen verrast. Niet verbazingwekkend gezien de onjuistheden die in deze mededeling staan.

Overleg met de projectleider van de gemeente heeft geleid tot de toezegging dat een en ander zal worden gerectificeerd in het eerstvolgend verschijnende weekblad op de gemeentepagina.

De onjuistheden zijn:

  • Het proefproject dat gestart is om te kunnen beoordelen of horeca op deze plek levensvatbaar is.

(De pilot was bedoeld om te bezien of dit concept (de productie/verkoop van het KEK!-bier) levensvatbaar zou zijn. Daarvoor is door de gemeente een ontheffing verleend omdat de tijdelijkheid van het gebruik van de locatie daarvoor was aangetoond).

  • Als gemeente staan we welwillend tegenover een horecabestemming op deze plek en willen meewerken om dit mogelijk te maken.

(Dit werkt de suggestie dat de ijsclub een horecabestemming wil en dat is niet in overeenstemming met de feiten. Het is de gemeente die het bestemmingsplan wil wijzigen in een "horecabestemming").

  • IJsclub De Amstelbocht staat achter het plan om hun clubhuis anders te bestemmen.

(Ook dit is niet correct. Het bestuur heeft de bereidheid uitgesproken om mee te werken aan het wijzigen van het bestemmingsplan in de zin van een agrarische bestemming (met de mogelijkheid om een landijsbaan te organiseren) naar een recreatieve bestemming. Dit betreft zowel het clubhuis als de landijsbaan. Dat zou met horeca kunnen maar dat hoeft niet! Door wethouder De Reijke is verzekerd dat onze instemming verder geen enkele consequentie zou hebben).

Verder is opvallend dat alleen het clubhuis wordt genoemd terwijl het ook gebruik van een deel van de landijsbaan betreft. Met andere woorden het wijzigen van het bestemmingsplan heeft zowel betrekking op het clubhuis als de landijsbaan!

Voor het bestuur van De Amstelbocht geldt dat het permanent mogelijk maken van horeca op de locatie Molenpad 2 op zich geen taak is van een ijsclub. Om daar eventueel aan mee te werken zullen eerst de leden tijdens een algemene ledenvergadering geïnformeerd en geraadpleegd moeten worden. Dit stond/staat dan ook gepland voor de eerstkomende algemene ledenvergadering. Zoals bekend is deze vergadering noodgedwongen uitgesteld.

Bart Wesseling.

De club

Onze Ouderkerkse vereniging is met ca. 1.400 leden, voornamelijk woonachtig in de regio Amsterdam, één van de grotere ijsclubs van Nederland. Onze vereniging is gevestigd aan het Molenpad te Ouderkerk aan de Amstel waar tevens de landijsbaan is gelegen.

Deze ijsbaan is bij vorstperioden het belangrijkste aandachtsgebied omdat de baan in de regio Amsterdam al jaren achtereen als eerste baan kan worden geopend voor de schaatsliefhebbers. Deze reputatie schept voor de ijsclub ook weer verplichtingen want na enige jaren verwacht men niet anders.
Andere aktiviteiten van de vereniging zijn:

  • Het mede-organiseren van de Botsholtocht en de Vinkeveenseplassentocht bij betrouwbaar natuurijs;
  • De schaatstrainingsgroep op de Jaap Edenbaan (ca. 100 leden);
  • Recreantenschaats-training op de Jaap Edenbaan (ca. 30 leden);
  • Jeugdschaatsen t/m 12 jaar op de Jaap Edenbaan (125 deelnemende kinderen);
  • De jaarlijkse Rondehoeploop op de tweede zondag in Mei.